10/31/2006

Els partits XV: PSC-CpC

"Tots això són afirmacions absolutament fora de lloc, carregades de perjudicis i falses, les que fa vostè. Vostè no pregunta, vostè afirma. Vostè afirma, no pregunta. I ho fa des del desconeixement, des dels perjudicis i des del sectarisme. Senyor Sala Marí.(...) Adéu. Vull una cinta del que gravat, una còpia." (La Vanguardia, 16 d'octubre) José Montilla

Partit dels Socialistes de Catalunya

Els partits XV: PSC-CpC

"Tots això són afirmacions absolutament fora de lloc, carregades de perjudicis i falses, les que fa vostè. Vostè no pregunta, vostè afirma. Vostè afirma, no pregunta. I ho fa des del desconeixement, des dels perjudicis i des del sectarisme. Senyor Sala Marí.(...) Adéu. Vull una cinta del que gravat, una còpia." (La Vanguardia, 16 d'octubre) José Montilla

Partit dels Socialistes de Catalunya

Back to Top