10/31/2006

Els partits XIII: ICV-EUA

"Tothom ens ataca, en aquestes eleccions. L'altre dia em deia algú que estava content perquè eren les primeres eleccions en què ens atacaven tots els partits" (El Punt, 29 d'octubre) Joan Saura

Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra Unida i Alternativa

Els partits XIII: ICV-EUA

"Tothom ens ataca, en aquestes eleccions. L'altre dia em deia algú que estava content perquè eren les primeres eleccions en què ens atacaven tots els partits" (El Punt, 29 d'octubre) Joan Saura

Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra Unida i Alternativa

Back to Top