2/09/2009

Banca Ètica, refundar el capitalisme

La banca ètica és un tipus d'entitat bancària no gaire desenvolupada als Països Catalans però de llarga trajectòria a Anglaterra i a Holanda. Combina l'obtenció de rendibilitat econòmica amb la inversió en empresses que aportin un benefici social o mediambiental. En un context de crisi i replantejament del capitalisme mirar cap a la banca ètica, per tal de gestionar els nostres diners, és un bona opció i una aposta pel canvi. Tenim dues opcions, el Triodos Bank, fundat a Holanda a l'any 1980, i la Fundació Fiare, fundada al 2003 al País Basc i que exerceix com a agència de la italiana Banca Popolare Etica. Ambdues entitats tenen convenis de col·laboració amb diverses associacions i ONGs, de manera que no només t'assegures que els teus diners no s'invertiran en armes ni en empresses contaminants, sinó que a més tens l'opció de donar part dels teus beneficis en fons d'inversió o fons de renda fixa a aquestes ONGs. Potser el capitalisme s'ha de refundar des de l'estalvi responsable en comptes de fer-ho des de cimeres i reunions de caps d'estat.

Publicat a El demà el 2 de febrer de 2009

Banca Ètica, refundar el capitalisme

La banca ètica és un tipus d'entitat bancària no gaire desenvolupada als Països Catalans però de llarga trajectòria a Anglaterra i a Holanda. Combina l'obtenció de rendibilitat econòmica amb la inversió en empresses que aportin un benefici social o mediambiental. En un context de crisi i replantejament del capitalisme mirar cap a la banca ètica, per tal de gestionar els nostres diners, és un bona opció i una aposta pel canvi. Tenim dues opcions, el Triodos Bank, fundat a Holanda a l'any 1980, i la Fundació Fiare, fundada al 2003 al País Basc i que exerceix com a agència de la italiana Banca Popolare Etica. Ambdues entitats tenen convenis de col·laboració amb diverses associacions i ONGs, de manera que no només t'assegures que els teus diners no s'invertiran en armes ni en empresses contaminants, sinó que a més tens l'opció de donar part dels teus beneficis en fons d'inversió o fons de renda fixa a aquestes ONGs. Potser el capitalisme s'ha de refundar des de l'estalvi responsable en comptes de fer-ho des de cimeres i reunions de caps d'estat.

Publicat a El demà el 2 de febrer de 2009

Back to Top