1/26/2009

Darwin i L'origen de les espècies


És a principis d'any el moment de fer el repàs a les commemoracions i els "anys de", si un ho fa a mitjans d'any ja no té tanta gràcia, però no ens volem fer pesats. Durant l'any 2009 a part de l'Any Internacional de l'Astronomia hi ha un altre fet a commemorar en el si de la comunitat científica, els 200 anys del naixement de Charles Robert Darwin i els 150 anys de la publicació de "On the origin of species" (es va publicar el 24 de novembre de 1859). Darwin va revolucionar la biologia i la ciència amb la seva teoria de la selecció natural i "L'origen de les espècies" van suposar un canvi de paradigma en les ciències de la vida, paradigma que, amb certs canvis per tal d'encabir les noves troballes, és encara dintre del qual hi treballen la major part dels biòlegs. Arreu del món es duran a terme actes per celebrar aquest fet, d'especial rellevància en el context actual de cert avenç de les teories creacionistes a països com el Estats Units. Als Països Catalans trobem que Edicions 62 reedita "L'origen de les especies", l'obra de Darwin no va ser publicada en català fins al 1982 en una traducció encarregada per la Diputació de Barcelona.

Publicat a El demà el 17 de gener de 2008

Darwin i L'origen de les espècies


És a principis d'any el moment de fer el repàs a les commemoracions i els "anys de", si un ho fa a mitjans d'any ja no té tanta gràcia, però no ens volem fer pesats. Durant l'any 2009 a part de l'Any Internacional de l'Astronomia hi ha un altre fet a commemorar en el si de la comunitat científica, els 200 anys del naixement de Charles Robert Darwin i els 150 anys de la publicació de "On the origin of species" (es va publicar el 24 de novembre de 1859). Darwin va revolucionar la biologia i la ciència amb la seva teoria de la selecció natural i "L'origen de les espècies" van suposar un canvi de paradigma en les ciències de la vida, paradigma que, amb certs canvis per tal d'encabir les noves troballes, és encara dintre del qual hi treballen la major part dels biòlegs. Arreu del món es duran a terme actes per celebrar aquest fet, d'especial rellevància en el context actual de cert avenç de les teories creacionistes a països com el Estats Units. Als Països Catalans trobem que Edicions 62 reedita "L'origen de les especies", l'obra de Darwin no va ser publicada en català fins al 1982 en una traducció encarregada per la Diputació de Barcelona.

Publicat a El demà el 17 de gener de 2008

Back to Top