3/06/2008

Els partits XX: Partido de las Libertades Civiles

Ara ja s'ha acabat agrupar doncs comencen a aparèixer els partits per dir-ho d'alguna manera menys tradicionals, més sofisticats, originals, i poder més focalitzat cap a un tema o un altre. Començaré amb el Partido por las Libertades Cíviles. Un partit promogut pel col·lectiu GLTB (Gays, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, si no vaig errat). Se defineix com a un partit sense ideologia, sensibilitza't amb el problema de l'homofòbia (molt patent encara arreu de l'estat) però que no se n'obliden de la resta de problemes que afecten a la població. Ta,bé es defineixen com un partit obert a tothom tot i tenir un programa bastant específic. Sota el meu parer un partit així sense ideologia i que defensa els interessos d'un col·lectiu concret es més aviat un lobby de pressió que no pas un partit, molt legítim, però crec que la seva influència es pot fer efectiva d'altres maneres que a més els hi suposaria un èxit major en aconseguir els seus objectius.

Partido de las Libertades Civiles

Els partits XX: Partido de las Libertades Civiles

Ara ja s'ha acabat agrupar doncs comencen a aparèixer els partits per dir-ho d'alguna manera menys tradicionals, més sofisticats, originals, i poder més focalitzat cap a un tema o un altre. Començaré amb el Partido por las Libertades Cíviles. Un partit promogut pel col·lectiu GLTB (Gays, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, si no vaig errat). Se defineix com a un partit sense ideologia, sensibilitza't amb el problema de l'homofòbia (molt patent encara arreu de l'estat) però que no se n'obliden de la resta de problemes que afecten a la població. Ta,bé es defineixen com un partit obert a tothom tot i tenir un programa bastant específic. Sota el meu parer un partit així sense ideologia i que defensa els interessos d'un col·lectiu concret es més aviat un lobby de pressió que no pas un partit, molt legítim, però crec que la seva influència es pot fer efectiva d'altres maneres que a més els hi suposaria un èxit major en aconseguir els seus objectius.

Partido de las Libertades Civiles

Back to Top